Sari la conținut

TERMENI ŞI DEFINIŢII:

ANSPDCP =  Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Codul numeric personal (CNP) = un număr semnificativ care individualizează în mod unic o persoană fizică, constituind un instrument de verificare a stării civile a acesteia şi de identificare în anumite sisteme informatice de către persoanele autorizate;

Date cu caracter personal =  orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Date cu caracter personal cu funcţie de identificare de aplicabilitate generala (date cu caracter special) =  numere prin care se identifică o persoană fizică în anumite sisteme de evidenţă şi care au aplicabilitate generală, cum ar fi: codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, numărul paşaportului, al permisului de conducere, numărul de asigurare socială sau de sănătate;

Date anonime – date care, datorită originii sau modalităţii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă

Operator – Persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau al organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;

Persoană împuternicită de către operator – o persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care prelucrează date cu caracter personal pe seama operatorului;

Responsabilul cu protecția datelor  persoana desemnată cu:

 • Informarea și consilierea operatorului precum și a angajaților cu privire la obligațiile care le revin în referitoare la protecția datelor;
 • Monitorizarea respectării regulamentului GDPR și a politicilor operatorului în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, inclusiv acțiunile de sensibilizare și de formare a personalului;
 • Furnizarea de consiliere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției datelor și monitorizarea funcționării acesteia;
 • Cooperarea cu autoritatea de supraveghere;

Asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele legate de prelucrare;

Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;

Stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese, respectand in acelasi timp protecția datelor cu caracter personal „începând cu momentul conceperii și în mod implicit” (by design and by default);

Utilizator – orice persoană care acţionează sub autoritatea operatorului, a persoanei împuternicite sau a reprezentantului, cu drept recunoscut de acces la bazee de date cu caracter personal.

OAER colectează, stochează si utilizează datele dvs. personale când accesați sau interacționați cu website-ul nostru ENERG-PLUS.RO.ro. Politica de confidentialitate a asociatiei ORDINUL AUDITORILOR ENERGETICI DIN ROMANIA (denumită in continuare ENERG-PLUS.RO) este aplicabilă din data de 01.01.2020.

ENERG-PLUS.RO colectează, prelucrează și se obligă sa păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal furnizate prin intermediul site-urilor prezente pe domeniul web ENERG-PLUS.RO  (inclusiv pe toate subsite-urile existente pe ENERG-PLUS.RO), conform Regulamentului (UE) 679 / 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Scopul major pentru care ENERG-PLUS.RO  colectează date cu caracter personal ţine de prelucrări ale informaţiilor pe baza cărora să se poată lua legatura cu clientii. În cazul în care persoanele fizice şi-au dat acordul pentru colectarea şi prelucrarea unor datelor cu caracter opţional, au dreptul ca ulterior să solicite excluderea din baza de date ENERG-PLUS.RO  a acestor informaţii, în condițiile precizate in Regulamentului (UE) 679 / 2016.

Responsabilul cu protecția datelor personale în cadrul OAER poate fi contactat folosind datele de contact de pe site-ul ENERG-PLUS.RO.ro

Colectăm informații despre dvs. cand furnizati datele respective (ex: prin contactarea noastra, prin accesarea, prin completarea formularului de contact sau a altor formulare de pe site-ul nostru, prin crearea unui cont pe site, prin înscrierea în baza de date OAER pentru a primi informari din mediul profesional.

Când accesați site-ul nostru, unele date sunt colectate prin intermediul cookie-urilor. Pentru mai multe informatii despre cokie-uri, va rugam sa consultati politica referitoare la cookie-uri prezenta pe site-urile noastre.

Ce informații colectam: nume, prenume, număr telefon, adresa de e-mail, numele companiei (daca este aplicabil în diverse formulare de înregistrae), numarul de înregistrare TVA (daca este cazul în diverse formulare de înregistrare prezente pe site-urile ENERG-PLUS.RO).

Cum utilizam datele dvs.: pentru scopuri comerciale (in special pentru a va contacta si pentru a procesa cererile dumneavoastra), pentru a ne indeplini obligatiile contractuale, pentru a promova oferta noastra comerciala, pentru a analiza utilizarea de către dvs. a site-ului nostru si in legatura cu drepturile si obligatiile noastre legale.

Dezvaluirea datelor despre utilizatori catre parți terțe: minimul necesar pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale pe care le avem fata de dvs., pentru respectarea obligațiilor legale.

Datele dvs. nu sunt vândute către parți terțe.

Cât timp sunt stocate informațiile dvs.: nu mai mult decat este necesar – în funcție de obligațiile noastre legale și în funcție de interesul nostru legitim  (ex. pentru a mentine arhive contabile), sau in functie de orice alt temei in baza caruia folosim informatiile (ex: consimtamant, obligatii contractuale, interese legitime). Informatii despre perioade specifice de stocare a datelor utilizatorilor se afla in sectiunea Durata stocarii datelor dvs.

Folosirea cookie-urilor si tehnologiilor similare: folosim cookie-uri si tehnologii similare de colectare a informatiilor, precum web beacon-uri, pe website-ul nostru inclusiv esentiale, functionale, analitice si cookie-uri de targetare. Pentru mai multe informatii, va rugam accesati politica noastra de cookie-uri prezentă pe site-urile ENERG-PLUS.RO.

Transferarea datelor dvs. personale in afara Spatiului Economic European: va vom transfera datele personale in afara Spatiului Economic European doar daca suntem obligati sa facem acest lucru prin lege sau in vederea executarii obligatiilor contractuale fata de dvs. – atunci cand facem acest lucru, ne asiguram ca exista masuri de protectie adecvate, de exemplu: protectia datelor cu caracter personal catre partenerii din afara Uniunii Europene este reglementata prin clauze contractuale standard pentru transferul de date cu caracter personal din Comunitate catre tari terte.

Cerinte minime de Securitate îndeplinite de către ENERG-PLUS.RO.

ENERG-PLUS.RO asigură cerinţele minime de securitate pentru datele dvs. cu caracter personal, este avut aici în vedere un complex de măsuri tehnice, informatice, organizatorice, logistice, proceduri şi politici de securitate prin care să se asigure nivelul minim de securitate prevăzut în Regulamentul (UE) 2016/679 și luând în considerare cerintele din legislatia nationala si deciziile ANSPDCP in acest domeniu.

ENERG-PLUS.RO a adoptat măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

ENERG-PLUS.RO lucrează și îmbunătățeste în mod continuu toate condițiile trehnice, adoptă măsuri organizatorice pentru a îndeplini cu success toate cerințele legale in docmeniul colectării si prelucrării datelor cu character personal. În acest sens au fost desemnate, la nivelul ENERG-PLUS.RO, persoane responsabile cu respectarea dispoziţiilor Regulamentul (UE) 2016/679..

UCTB a luat măsuri de stocare în siguranţă a informaţiilor privind date cu caracter personal, astfel încât sa fie asigurat un nivel adecvat de protecţie şi securitate, în sensul deciziilor ANSPDCP in acest domeniu si în sensul Regulamentului (UE) 2016/679.

E-mailuri trimise către serverele ENERG-PLUS.RO

Cand trimiteti un mesaj la adresa de e-mail afisata pe site-ul nostru, colectam adresa dvs. de e-mail si orice alte informatii pe care le furnizati in acel e-mail (cum ar fi numele dvs., numarul dvs. de telefon si informatiile continute in orice bloc de semnatura din e-mail).
Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protectia datelor).
Interes legitim: Pentru a raspunde la intrebarile si mesajele pe care le primim si pentru pastrarea evidentei corespondentei.
Temeiul juridic pentru prelucrare: este necesar pentru executarea un contract sau pentru a demara procesul de angajare intr-un contract la cererea dvs. (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protectia datelor).
Motivul pentru care este necesar pentru efectuarea unui contract: in cazul in care mesajul dvs. vizeaza furnizarea de bunuri sau servicii sau luarea de masuri la solicitarea dvs. inainte de a va furniza bunurile si serviciile noastre (de exemplu, furnizarea de informatii despre astfel de bunuri si servicii); noi vom procesa informatiile dvs. pentru a face acest lucru).

Transferarea si stocarea informatiilor dvs.

Utilizam un furnizor de e-mail tert pentru a stoca e-mailurile pe care ni le trimiteti. Furnizorul nostru de e-mail este Microsoft – Office OUTLOOK. Politica de confidentialitate a acestuia este disponibila aici: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Formular de contact

Cand ne contactati utilizand formularul de contact, colectam: nume, prenume, e-mail, numar de telefon. De asemenea, colectam orice alte informatii pe care ni le furnizati atunci cand completati formularul de contact in campul observatii.
Daca nu furnizati informatiile cerute de formularul de contact, nu il veti putea trimite si nu vom primi solicitarea dvs, prin urmare nu vom putea raspunde.
Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protectia datelor).
Interes legitim: pentru a raspunde la intrebarile si mesajele pe care le primim si pentru a pastra evidenta corespondentei.
Temeiul juridic pentru prelucrare: este necesar pentru executarea un contract sau pentru a demara procesul de angajare intr-un contract la cererea dvs. (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protectia datelor).
Motivul pentru care este necesar pentru executarea unui contract: in cazul in care mesajul dvs. vizeaza furnizarea de bunuri sau servicii sau luarea de masuri la solicitarea dvs. inainte de a va furniza bunurile si serviciile noastre (de exemplu, furnizarea de informatii despre astfel de bunuri si servicii); noi vom procesa informatiile dvs. pentru a face acest lucru.

Telefon

Cand ne contactati prin telefon, colectam numarul dvs. de telefon si orice informatii pe care ni le furnizati in timpul conversatiei cu noi. Noi inregistram apelurile telefonice.
Temeiul legal pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protectia datelor)
Interes legitim: pentru a raspunde la intrebarile si mesajele pe care le primim si pentru pastrarea evidentei corespondentei.
Temeiul legal pentru prelucrare: este necesar pentru executarea un contract sau pentru a demara procesul de angajare intr-un contract la cererea dvs. (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protectia datelor).
Motivul pentru care este necesara pentru executarea unui contract: in cazul in care mesajul dvs. vizeaza furnizarea de bunuri sau servicii sau luarea de masuri la solicitarea dvs. inainte de a va furniza bunurile si serviciile noastre (de exemplu, furnizarea de informatii despre astfel de bunuri si servicii); noi vom procesa informatiile dvs. pentru a face acest lucru).

Transferul si stocarea informatiilor dvs.

Informatiile despre apelul dvs., cum ar fi numarul dvs. de telefon si data si ora apelului dvs., sunt prelucrate de catre furnizorul nostru de servicii telefonice care se află in România

Posta

Daca ne contactati prin posta, vom colecta toate informatiile pe care ni le furnizati in orice comunicari postale pe care ni le trimiteti.
Temeiul legal pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protectia datelor)
Interes legitim: pentru a raspunde la intrebarile si mesajele pe care le primim si pentru pastrarea evidentei corespondentei.
Temeiul legal pentru prelucrare: este necesar pentru executarea un contract sau pentru a demara procesul de angajare intr-un contract la cererea dvs. (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protectia datelor).

Motivul pentru care este necesara pentru executarea unui contract: in cazul in care mesajul dvs. vizeaza furnizarea de bunuri sau servicii sau luarea de masuri la solicitarea dvs. inainte de a va furniza bunurile si serviciile noastre (de exemplu, furnizarea de informatii despre astfel de bunuri si servicii); noi vom procesa informatiile dvs. pentru a face acest lucru).

Daca primim informatii despre dvs. din greseala

Daca primim din greseala informații despre dvs. de la o parte terta si/sau nu avem o baza legala pentru prelucrarea acestor informatii, vom șterge informatiile dvs.

 Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea cerințelor legale și în condiții care sa asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor generale ale persoanelor vizate:

– Dreptul de a fi informat

– Dreptul de acces

– Dreptul la rectificare

– Dreptul de ștergere

– Dreptul de a restricționa procesarea

– Dreptul la portabilitatea datelor

– Dreptul la obiect

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea următoarelor principii:

 • Legalitatea: Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul și în conformitate cu prevederile legale;
 • Scopul bine-determinat:  Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite și legitime, adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate;
 • Consimţământul persoanei vizate:  Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepția prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menționate în Legea 677/2001 si inRegulamentul (UE) 2016/679, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare;
 • Informarea: Persoanele vizate iau cunostinta despre faptul ca li se vor prelucra date cu caracter personal;
 • Protejarea persoanelor vizate
 • Securitatea: Masurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât sa asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală, inclusiv dezvăluirea acestora către terţi, se face numai în urmatoarele condiţii:

 1.  a) persoana vizată şi-a dat în mod expres consimţământul; sau
 2.  b) prelucrarea este prevăzută în mod expres de o dispoziţie legală; sau
 3. c) în alte cazuri, cu avizul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi numai cu condiţia instituirii unor garanţii adecvate pentru respectarea drepturilor persoanelor vizate.

ENERG-PLUS.RO respectă principiul caracterului adecvat, pertinent şi neexcesiv, precum şi măsurile de confidenţialitate şi de securitate a prelucrărilor

Colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală, inclusiv dezvăluirea acestora, prin efectuarea şi reţinerea de copii de pe cartea de identitate sau de pe documente care le conţin, sunt interzise, cu excepţia situaţiilor prevăzute la punctele a), b) si c) de mai sus.

 Durata stocarii datelor dvs.

In funcție de natura lor, datele dvs. sunt stocate pentru diverse perioade de timp, respectând legislația în vigoare în România inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679, și ținând cont de Interesul Legitim al ENERG-PLUS.RO. Drepturile persoanelor vizate sunt prezentate mai sus in aceasta politica de confidențialitate.

 Modificari ale politicii noastre de confidentialitate

Actualizăm si modificăm periodic politica noastra de confidențialitate. O puteți viziona oricând in ultima sa variantă, accesând site-urile ENERG-PLUS.RO.